Διοίκηση του ΕΚΙ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚI

Πρόεδρος: Έξαρχος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Γιώτη Αλίκη
Γεν. Γραμματέας: Μαλλάτος Δημήτριος
Αν. Γραμματέας: Τουλκιαρίδου Χριστίνα
Οργ. Γραμματέας: Ηλίας Κωνσταντίνος
Ταμίας: Ματσάγγας Σπυρίδων
Έφορος: Κάτσιος Θεοφάνης
Σύμβουλοι: Δούβλης Χρήστος
Γκάρτζιος Αναστάσιος
Μπαλακέρας Αλέξανδρος
Φασούλης Νικόλαος
Κοσμάς Ιωάννης
Μπέλος Δημήτριος